دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از بین موسسات و مراکز آموزش عالی کشور به جهت تخصصی بودن گرایش های تحصیلی آن در کل منطقه از جایگاهی ویژه برخوردار است.
این دانشگاه با داشتن موقعیت منحصر به فرد و امتیازاتی بی نظیر از قبیل دستیابی آسان به آبهای آزاد (خلیج فارس) و رودخانه های اروند، بهمنشیر و کارون ، مجاورت جغرافیایی با تالاب های بین المللی شادگان و هور هویزه، وجود راه آهن سراسری در خرمشهر و فرودگاه بین المللی آبادان، واقع شدن در منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند خوزستان، همچنین با داشتن کادری مجرب و توانا زمینه را برای ایجاد رشته های وابسته به علوم و فنون دریائی فراهم می آورد.